Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

6. 9. – Rozjímání nad Prvním životopisem svatého Františka z Assisi podle Tomáše z Celana – I. kniha, XXI. – XXV. kapitola.

připravuje: František Karel

Více informací >

 

27. 9. – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1615 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

POZOR, ZMĚNA!!!

13. 9. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Náš bratr Pavel Ševčík vstupuje do noviciátu.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

20. 9.V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích „Martin a Jan, návrat k milosti aneb Proti proudu dějin“ v rámci cyklu "Lidé, kteří změnili svět" v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.

Odjezd z Plzně auty v 1715 z konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na srpen 2018

Jsi povznesen až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí je tvá sláva. (Žl 57,12)
RÚMÁH AL ŠÁMAJIM ELOHÍM AL KOL-HÁÁREC KEVÓDECHÁ

Mysleme na ty, kteří víru nenašli nebo ji opustili. Všechno jsou to Boží děti, neboť Bůh dává slunci své lásky svítit na každého. Nám pak ukládá, abychom v nich viděli své bratry a vážili si jejich životních ideálů a cest.

Bože, tobě patří všichni lidé a všichni jsou tvou slávou, i ti, kteří tě nevidí a proto v tebe nevěří; dej, ať konají dobro a následují hlas svého svědomí a ať se s tebou jednou setkají na věčnosti. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2018

Co je nového

 

Plánované akce

  • Kalendář SFŘ v ČR 2018
  • 15. 8. 2018 – pouť NPM
  • 4. 10 . 2018 – slavnost sv. Františka
  • Vánoce 2018 – služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons