Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

7. 6. – Rozjímání nad Prvním životopisem svatého Františka z Assisi podle Tomáše z Celana – I. kniha, XVI. – XX. kapitola.

připravuje: Ludvika Dagmar

Více informací >

 

14. 6. – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1615 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

21. 6. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

28. 6.V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích „Jan a Petr, pramen života aneb Počátek změny světa v srdci Evropy“ v rámci cyklu "Lidé, kteří změnili svět" v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.

Odjezd z Plzně auty v 1715 z konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na červen 2018

Malchísedek, král Salemu, přinesl v oběť chléb a víno, neboť byl knězem Boha Nejvyššího. (Gen 14,18)
MALKÍCEDEK MELECH ŠÁLÉM HÓCÍ LECHEM VÁJÁJIN VECHÚ KOHÉN LEÉL ELJÓN

Malchísedek – pohanský kněz, který uctívá Boha tak, jak ho ve své duši poznal a přináší mu oběti, které jsou předznamenáním svátosti oltářní. Je to znamení, že v našem světě žijí ti, kteří Boha upřímně hledají a také ho nacházejí, neboť Bůh jejich hledání vidí a dává se jim poznat.

Požehnaný jsi, náš Bože, který otvíráš srdce těch, kdo nepoznali Ježíšovo evangelium, ale touží po poznání pravdy a jdou za hlasem svého svědomí. Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2018

Co je nového

 

Plánované akce

  • Kalendář SFŘ v ČR 2018
  • 2. 8. 2018 – Porciunkule
  • 8. 8. 2018 – slavnost sv. Dominika
  • 15. 8. 2018 – pouť NPM
  • 4. 10 . 2018 – slavnost sv. Františka
  • Vánoce 2018 – služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons