Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

Během prázdnin se setkání nekoná

5. 9.  – Rozjímání nad apoštolskou exhortací o povolání ke svatosti v současném světě papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) – III. kapitola V Mistrově světle.

připravuje: Ludvíka Dagmar

Více informací >

 

Během prázdnin se setkání nekoná

12. 9.  – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

Během prázdnin se setkání nekoná

19. 9.  – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

Během prázdnin se setkání nekoná

26. 9.   Bude upřesněno.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na červenec 2019

Nebesa vypravují o slávě Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. (Žl 19,2)
HAŠÁMAJIM MESAPRÍM KEVÓD ÉL ÚMASÉ JÁDÁU HAGÍD HÁRÁKÍA

Sláva Boží (-kevód Jahve), to je pojem Starého zákona. Tak starý Izrael nazýval oblak Boží přítomnosti, který naplnil velesvatyni chrámu a vznášel se nad archou úmluvy (Ex 40,34). Slavný chrám byl zničen, ale zrak i mysl člověka dokáže spatřit Stvořitelovu tvář v řádu přírody, v řádu vesmíru, v jeho kráse, v jeho harmonii.

Požehnaný jsi, náš Bože, tvá vznešenost naplňuje celý vesmír a tvou slávu hlásají andělé a svatí. Proto i naše lidské hlasy se připojují k tvé oslavě, kdykoliv se náš zrak otvírá pro krásu stvoření. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2019

Co je nového

 

Plánované akce

  • Kalendář SFŘ v ČR 2019
  • 2. 8. 2019 – Porciunkula v NPM – mše sv. 800 a 1800, příležitost ke slavení svátosti smíření 700 – 1100, po mši sv. do 1100 adorace, 1500 korunka k Božímu milosrdenství, příležitost ke svátosti smíření dle potřeby.
  • 8. 8. 2019 – Slavnost sv. Dominika
  • 15. 8. 2019 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 800 a 1800 poutní mše svatá v NPM
  • 13. 7. 2019 – Svatba Libušky a Maria na Javorné
  • 1. 9. 2019 – Den modliteb za péči o stvoření (zapojení MBS)
  • 13. - 14. 9. 2019 – Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn
  • 4. 10. 2019 – Slavnost sv. Františka
  • 17. 11. 2019 – Světový den chudých
  • 19. a 26. 12. 2019 – Služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons