Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

2. 11.–  José Antonio MerinoFrantiškánská cesta pro dnešního člověka5. kapitola: Svoboda a originalita: revoluce každodenního života.

připravuje: František Luboš

Více informací >

 

12. 10. – Návštěva u doyena našeho společenství Vaška Ptáka.

V 1700 účast na mši svaté v kostele sv. Jakuba v Ledcích, poté přesun do Záluží, kde bude povídání při občerstvení a modlitba nešpor.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

19. 10. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

26. 10. – Společná návštěva výstavy Magičtí Lucemburkové v Papírně, pak sdílení u kávy nebo u pivka.

Sraz v 1650 před Papírnou (Zahradní 2, Plzeň).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na říjen 2017

Modleme se, aby naše rozhodnutí jít cestou evangelia v sekulárním františkánském řádu přitahovalo i další naše bratry a sestry, mladé i staré. Modleme se za všechny tři řády sv. Františka a nová řeholní povolání.

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi nám dal poznat radost z bratrství víry v rodině členů sekulárního řádu a v široké františkánské rodině.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2017

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons