Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

2. 3. –  P. Terwitte – Bohatství prostého života12. kapitola: Odvážit se vykročit ven (Nabídnout kontakt a o kontakt pečoval). 

připravuje: Antonín Jaroslav

Více informací >

 

9. 3. – návštěva některého z bratří či sester

Sraz v 1700 sraz před PMN.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

16. 3. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Rozjímání nad modlitbou sv. Františka: Modlitba k Trojici.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

23. 2.Pouť do Izraele - o cestě plzeňských františkánů do Svaté země s Janou Pachnerovou 

připravuje: Anežka Jana

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na únor 2017

Modleme se za sebe, abychom dokázali bratrsky přijímat migranty, kteří utíkají ze své vlasti před válkou a bídou a s důvěrou hledají nový domov v Evropě.

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi nám uložil lásku k bližnímu jako přikázání evangelia. Ty otevíráš naše srdce, abychom dovedli vidět své bližní i v těch, kteří svým příchodem narušili naši touhu po klidném a blahobytném životě v bohaté zemi.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2017

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons