Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

6. 6.  – Rozjímání nad apoštolskou exhortací o povolání ke svatosti v současném světě papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) – III. kapitola V Mistrově světle.

připravuje: Ludvíka Dagmar

Více informací >

 

9. 5.  – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

23. 5. (změna) – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

16. 5. (změna)   – Společná účast na slavnosti sv. Jana Nepomuckého u „redemptoristů“ na Chodském náměstí (od 1800).

30. 5.   – 1600 – děkovná mše za služebníky v Národní radě SFŘ (současné i předchozí), zejména plzeňské, při příležitosti 65 let daru života bratra Františka Luboše Kolafy, OFS, v Meditační zahradě.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na květen 2019

Tvé království je království věčné a tvá sláva trvá od pokolení do pokolení. (Žl 145,13)
MALECHÚTECHÁ MALCHÚT KOL OLÁMÍM ÚMEMŠALTECHÁ BECHOL DÓR VÁDÓR

Dvojí království vidí člověk víry: Království Boží na tomto světě, neviditelné a přece skutečné, které sdružuje v jednu bratrskou rodinu ty, kdo přijali Kristovo evangelium jako základ svého života a usilují o jeho naplnění v lidské společnosti zde na zemi. A království nebeské, konečné a absolutní, v němž Boží trůn obklopují zástupy andělů a duše vykoupených, které s námi sdílejí naše sny a naděje.

Požehnaný jsi, náš Bože, neboť jsi nám v evangeliu svého Syna ukázal pravý řád našeho života a jeho pravý cíl a svým Duchem nás vedeš k jeho naplnění v království věčném. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2019

Co je nového

 

Plánované akce

 • Kalendář SFŘ v ČR 2019
 • 8. 5. 2019 – Oblastní pouť SFŘ Svatá Hora >
 • 16. 5. 2019 – Slavnost sv. Jana Nepomuckého u redemptoristů.
 • 1. 6. 2019 – Mariánská pouť Prahou (281. ročník); zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u Lorety v 1000 hod. (s účastí zástupců mezinárodní rady).
 • 20. 6. 2019 – Slavnost Těla a krve Páně
 • 2. 8. 2019 – Porciunkula
 • 8. 8. 2019 – Slavnost sv. Dominika
 • 15. 8. 2019 – Pouť NPM
 • 13. 7. 2019 – Svatba Libušky a Maria na Javorné
 • 1. 9. 2019 – Den modliteb za péči o stvoření (zapojení MBS)
 • 13. - 14. 9. 2019 – Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn
 • 4. 10. 2019 – Slavnost sv. Františka
 • 17. 11. 2019 – Světový den chudých
 • 19. a 26. 12. 2019 – Služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons