Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

4. 10. Slavnost sv. Františka

Více informací >

 

27. 9. (změna)V 1600 hodin se koná v kapli Maxmiliána Kolbe v Meditační zahradě v Plzni děkovná mše svatá za dar života sestry MUDr. Benigny Jiřiny Křížkové, OFS, k 93. výročí jejího narození. Mši bude sloužit Msgr. Emil Soukup.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

POZOR, ZMĚNA!!!

13. 9. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Náš bratr Pavel Ševčík vstupuje do noviciátu.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

20. 9. (změna)V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích „Martin a Jan, návrat k milosti aneb Proti proudu dějin“ v rámci cyklu "Lidé, kteří změnili svět" v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.

Odjezd z Plzně auty v 1715 z konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na září 2018

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích. (Mt 5,16)
HÚTÓS LAMPSATÓ TO FÓS HYMÓN EMPROSTHEN TÓN ANTHRÓPÓN, HOPÓS IDÓSIN HYMÓN TA KALA ERGA KAI DOXASÓSIN TON PATERA HYMÓN TON EN TOIS ÚRANOIS

Světlo a tma… Na mnoha místech evangelia se mluví o světle. Je to metafora pro člověka, který žije podle svého svědomí, ale žije také láskou k druhým a touhou předávat jim svou naději. Jsme takoví? Stále si připomínejme, že v Božím domě jsme služebníci, kteří čekají na svého Pána.

Bože, tento svět je nemocen lidským sobectvím a pýchou; dej, ať ti, kdo upřímně přijali světlo evangelia, vnášejí do světa smíření, pokoj, mír a radost; dej, ať i my, přes všechny své nedokonalosti, k těm nositelům světla patříme. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2018

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons