Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

7. 6. – Rozjímání nad Prvním životopisem svatého Františka z Assisi podle Tomáše z Celana – I. kniha, XVI. – XX. kapitola.

připravuje: Ludvika Dagmar

Více informací >

 

10. 5. – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1615 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

POZOR, ZMĚNA!!!

24. 5. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

17. 5.V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích "Tomáš a John, vrchol i závrať aneb Příběh, který mluví navzdory výškám i pádům" v rámci cyklu "Lidé, kteří změnili svět" v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.

Odjezd z Plzně auty v 1715 z konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit).

31. 5. – Společná účast na slavnosti Božího těla s Otcem biskupem

Katedrála a náměstí Republiky v 1800 hod.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na květen 2018

Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. (Lk 22,20)
TÚTO TO POTÉRION HÉ KAINÉ DIATHÉKÉ EN TÓ HAIMATI MÚ TO HYPER HYMÓN EKCHYNNOMENON

Svátost nejsvětější nás spojila a bude nás spojovat do konce našich životů přes hranice věků až do dne, kdy lidstvo bude moci spatřit Krista, přicházejícího ve slávě. V kalichu se mísí víno – plod lidské práce, a voda - dar země. V síle Ducha svatého se tyto dary stávají krví nejsvětější, pečetí smlouvy Nového zákona.

Bože, děkujeme ti za tento dar, toto posvátné znamení přítomnosti tvého Syna mezi námi, které nás spojuje s generacemi minulými i budoucími až do dne, kdy on sám přijde ve slávě. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2018

Co je nového

 

Plánované akce

  • Kalendář SFŘ v ČR 2018
  • 2. 8. 2018 – Porciunkule
  • 8. 8. 2018 – slavnost sv. Dominika
  • 15. 8. 2018 – pouť NPM
  • 4. 10 . 2018 – slavnost sv. Františka
  • Vánoce 2018 – služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons