Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

11. 4. (změna) – Rozjímání nad apoštolskou exhortací o povolání ke svatosti v současném světě papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) – I. kapitola – Povolání ke svatosti.

připravuje: Anežka Jana

Více informací >

 

4. 4. (změna) – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

18. 4. – společná účast na obřadech Zeleného čtvrtku.

25. 4. (změna) – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Náš bratr Tomáš Čihák bude vstupovat do noviciátu.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

28. 3.   – 1700 – společná návštěva výstavy Zaniklý svět stolních společností aneb Sociální síť před sto lety v průjezdu Chotěšovského domu.

Sraz účastníků před Národopisným muzeem Plzeňska, náměstí Republiky 13.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na březen 2019

Bůh je větší než naše srdce a ví všechno. (1Jan 3,20)
MEIZÓNESTIN HO THEOS TÉS KARDIAIS HYMÓN KAI GINÓSKEI PANTA

Ve svátosti smíření se vyznáváme z hříchů a vin, ale se zahanbujícím pocitem, že přes všechna dobrá předsevzetí se stále potácíme v koloběhu stále stejných selhání. Utišme se. Ten, kdo stvořil naši duši a poslal ji do světa, ten ji zná lépe než my sami sebe. I to patří k pravému pokání, když dovedeme spatřit i to dobré, co v nás je, protože je to dar a milost Boží. Za tuto milost děkujme, ale ptejme se, jak jsme s ní naložili.

Požehnaný jsi, náš Bože, neboť vidíš do naší duše a dáváš nám vždy novou odvahu a novou sílu napravovat naše provinění a stále znovu hledat sílu ve tvém zákoně. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2019

Co je nového

 

Plánované akce

 • Kalendář SFŘ v ČR 2019
 • 16. 3. 2019 – Postní duchovní obnova s br. Bartolomějem >
 • 3. – 8. 3. 2019 – Seminář pro františkánskou rodinu s P. Eliasem Vellou „Vnitřní uzdravení“, Velehrad, Stojanov
 • 8. 5. 2019 – Oblastní pouť SFŘ Svatá Hora >
 • 16. 5. 2019 – Slavnost sv. Jana Nepomuckého u redemptoristů
 • 1. 6. 2019 – Mariánská pouť Prahou (281. ročník); zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u Lorety v 1000 hod. (s účastí zástupců mezinárodní rady).
 • 20. 6. 2019 – Slavnost Těla a krve Páně
 • 2. 8. 2019 – Porciunkula
 • 8. 8. 2019 – Slavnost sv. Dominika
 • 15. 8. 2019 – Pouť NPM
 • 13. 7. 2019 – Svatba Libušky a Maria na Javorné
 • 1. 9. 2019 – Den modliteb za péči o stvoření (zapojení MBS)
 • 13. - 14. 9. 2019 – Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn
 • 4. 10. 2019 – Slavnost sv. Františka
 • 17. 11. 2019 – Světový den chudých
 • 19. a 26. 12. 2019 – Služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons