Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

7. 2. (změna)Setkání se nekoná

7. 3. – Rozjímání nad Prvním životopisem svatého Františka z Assisi podle Tomáše z Celana – III. kniha, úvod a I. – VI. kapitola.

připravuje: František Luboš

Více informací >

 

14. 2. – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

21. 2. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

28. 2.  – 1700 – společná návštěva výstavy Za barokem v Depu 2015 (Plzeň, Presslova 14).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na únor 2019

Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl život věčný? (Mk 10,17)
DIDASKALE AGATHE, TÍ POIÉSÓ HINA ZÓÉN AIÓNION KLÉRONOMÉSÓ?

Známe tuto zákoníkovu otázku a známe i Ježíšovu odpověď. Ale zákoníkova otázka stále trvá i v našich životech.. Stále se ve své duši budeme ptát, co máme dělat. A stále stejné budou i Ježíšovy odpovědi. Pravá cesta evangelia, to je to ustavičné naplňování Ježíšových slov v běhu starostí a nezdarů denního života.

Požehnaný jsi, Bože, neboť nám odpovídáš na otázky, které v naší duši neustále znějí, protože ze všech našich otázek jsou to ty základní a nejdůležitější. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2019

Co je nového

 

Plánované akce

 • Kalendář SFŘ v ČR 2019
 • 22. – 23. 2. 2019 – Jarní formační seminář SFŘ v Praze 
 • 16. 3. 2019 – Postní duchovní obnova s br. Bartolomějem
 • 3. – 8. 3. 2019 – Seminář pro františkánskou rodinu s P. Eliasem Vellou „Vnitřní uzdravení“, Velehrad, Stojanov
 • 8. 5. 2019 – Oblastní pouť SFŘ Svatá Hora
 • 16. 5. 2019 – Slavnost sv. Jana Nepomuckého u redemptoristů
 • 1. 6. 2019 – Mariánská pouť Prahou (281. ročník); zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u Lorety v 1000 hod. (s účastí zástupců mezinárodní rady).
 • 20. 6. 2019 – Slavnost Těla a krve Páně
 • 2. 8. 2019 – Porciunkula
 • 8. 8. 2019 – Slavnost sv. Dominika
 • 15. 8. 2019 – Pouť NPM
 • 13. 7. 2019 – Svatba Libušky a Maria na Javorné
 • 1. 9. 2019 – Den modliteb za péči o stvoření (zapojení MBS)
 • 13. - 14. 9. 2019 – Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn
 • 4. 10. 2019 – Slavnost sv. Františka
 • 17. 11. 2019 – Světový den chudých
 • 19. a 26. 12. 2019 – Služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons