Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

5. 4. – Rozjímání nad Prvním životopisem svatého Františka z Assisi podle Tomáše z Celana – I. kniha, VI. – X. kapitola.

připravuje: Antonín Jaroslav

Více informací >

 

12. 4. – Formační setkání pro františkánské adepty. 

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

19. 4. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

22. 3.V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích "Augustin a Benedikt, řád ducha v chaosu světa" v rámci cyklu "Lidé, kteří změnili svět" v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.

Odjezd z Plzně auty v 1715 z konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit).

29. 3. – setkání se nekoná (Zelený čtvrtek)

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na březen 2018

Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. (Lk 1,38)
EIPEN DE MARIAM: IDÚ HÉ DÚLÉ KYRIÚ, GENOITO MOI KATA TO RHÉMA SÚ

Panna Maria přijala slova anděla v době, kdy sama byla dospívající dívkou s vlastními životními plány. Stvořitel jí určil novou cestu. Vzpomeňme i my na ty chvíle vlastního života, kdy Bůh změnil naše lidské plány a obrátil naši cestu k jinému cíli.

Dobrý Bože, který jsi nám na křižovatkách života ukazoval pravou cestu; prosíme, ukazuj ji i naší mládeži, která prožívá bolesti svého dospívání a hledá cestu vlastního života. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2018

Co je nového

 

Plánované akce

  • Kalendář SFŘ v ČR 2018
  • 8. 5. 2018 – oblastní pouť Svatá hora
  • 2. 8. 2018 – Porciunkule
  • 8. 8. 2018 – slavnost sv. Dominika
  • 15. 8. 2018 – pouť NPM
  • 4. 10 . 2018 – slavnost sv. Františka
  • Vánoce 2018 – služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons