Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

1. 11. – Rozjímání nad Prvním životopisem svatého Františka z Assisi podle Tomáše z Celana – I. kniha, XXVI. – XXX. kapitola.

připravuje: Františka Pavla

Více informací >

 

8. 11. – Formační setkání pro františkánské adepty (od 1630 v Domečku bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň). Setkání je otevřené všem bratřím a sestrám z našeho společenství.

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

POZOR, ZMĚNA!!!

25. 10. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

18. 10. (změna)V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích „Ignác a Tereza, do hlubin tajemství aneb Ti, kdo přinesli tajemství do světa“ v rámci cyklu "Lidé, kteří změnili svět" v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.

Odjezd z Plzně auty v 1715 z konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na říjen 2018

Maria to všechno ve svém srdci uchovávala a rozvažovala o tom. (Lk 2,19)
MARIAM PANTA SYNETÉREI TA RHÉMATA TAUTA SYMBALLÚSA EN TÉ KARDIÁ AUTÉS

Boží slovo mluví k nám s velkou mocí, ale staví před nás i velká tajemství víry. Člověk pravé víry dokáže uchovávat v srdci i to, co nedokáže svým intelektem pochopit. Víra je mystérium, které člověk poznává jen postupně díky osvícení Duchem. Plný obsah velkých tajemství víry se nám odkryje až na věčnosti.

Bože, matka tvého Syna je nám vzorem života víry; dej, ať podle jejího příkladu uchováváme ve svém srdci vše, co nám Syn odkázal, ať o tom přemýšlíme a hledáme smysl jeho evangelia v proměnách našeho světa. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2018

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons