Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

1. 2. – Rozjímání nad knihou José Antonia MerinaFrantiškánská cesta pro dnešního člověka6. kapitola: Budoucnost patří těm, kdo mají odvahu doufat.

připravuje: Ludvíka Dáša

Více informací >

 

8. 2. – Formační setkání pro františkánské adepty. 

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

15. 2. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

25. 1.V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích "Petr a Pavel, dvě obyčejná jména" v rámci cyklu "Lidé, kteří změnili svět" v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.

Odjezd z Plzně auty v 1715 z konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na leden 2018

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Gen 1,1)
BERÉŠÍT BÁRÁ ELOHÍM ÉT HAŠÁMAJIM VEÉT HÁÁREC

Slova, kterými začíná Písmo svaté. Ukazují nám Boha jako Tvůrce všeho. Jeho dílem je vesmír, světlo, nebesa, andělé na nebesích, naše planeta s celou svou krásou, a především člověk a naše nesmrtelná duše. Slova Písma nám otvírají pohled na svět jako duchovní zahradu podle Božího řádu.

Požehnaný jsi náš Bože, neboť z tvé ruky vyšlo všechno stvoření a všemu jsi dal řád, který naše oči mohou vidět a naše mysl nad ním může žasnout. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2018

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons