Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

7. 12. POZOR, ZMĚNA!!! Koná se setkání se mší svatou (začátek v 1600 v kostele NPM)

4. 1. – Rozjímání nad knihou José Antonia MerinaFrantiškánská cesta pro dnešního člověka5. kapitola: Svoboda a originalita: revoluce každodenního života.

připravuje: František Luboš

Více informací >

 

14. 12. – Domácí formační setkání pro františkánské adepty.

Začátek 1630, organizuje Anežka Jana Pachnerová.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

POZOR, ZMĚNA!!!

7. 12. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Setkání 21.12 se nekoná.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

23. 11. – Společná návštěva výstavy V oplatce jsi všecek tajně – Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře ve výstavní síni „13“ Zpč. galerie, Pražská ulice 13, Plzeň.

Sraz v 1650 před galerií.

30. 11. – Adventní beseda na téma: Ekologie jako styl života dnešního člověka; spojeno s ochutnávkou bio čajů a bio dobrůtek z „dílny“ Lidky Kučerové.

Od 1700 ve farním sále u NPM.

Setkání 28.12 se nekoná.

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na listopad 2017

Modleme se, abychom zbaveni úzkosti s nadějí hleděli ke konečné hranici svého života. Modleme se za zemřelé bratry a sestry ve františkánské rodině.

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi pánem času a jediný znáš dobu trvání našeho života a dle své moudré vůle povoláš jednoho dne naši duši na věčnost.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2017

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons