Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

1. 6. –  José Antonio MerinoFrantiškánská cesta pro dnešního člověka3. kapitola: Jestliže jsme bratry, budujme obec pokoje.

připravuje: Františka Pavla

Více informací >

 

8. 6.Návštěva u ekologa, aneb Nejenom o ochraně krajiny – výlet do Drahotína za bratrem Prokopem Oldřichem Rosůlkem.

Odjezd autem z Plzně v 1700 (místo dle domluvy účastníků).

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

POZOR, ZMĚNA!

15. 6.Společná účast na slavnosti Těla a Krve Páně

1800 hod. v katedrále; 1730 hod. – příprava františkánského oltáře u morového sloupu

22. 6. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Rozjímání nad modlitbou sv. Františka: Pozdrav Blahoslavené Panně Marii.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

25. 5.Nepálská pouť – o cestě do Himalájí s Janou Růžkovou (původně oznámená Májová beseda o bylinkách a léčivých čajích zrušena).

připravuje: Jana Růžková

29. 6. – Letní vycházka na téma Chvalozpěv stvoření.

Sraz v 1700 (místo dle domluvy účastníků).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na květen 2017

Modleme se, aby v našich srdcích znovu ožila ta krásná lidská láska muže a ženy, která kdysi prozářila naše životy.

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, neboť z tvé vůle nachází člověk lásku v očích a srdci druhého, a tato láska je požehnáním našeho života, prozařuje naše dny a ukládá se jako poklad v našem srdci a v naší paměti.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2017

Co je nového

 

Plánované akce

  • Kalendář SFŘ v ČR 2017
  • 15. 6. 2017 – slavnost Těla a Krve Páně – viz Setkáváme se
  • 2. 8. 2017 – Porciunkule
  • 8. 8. 2017 – slavnost sv. Dominika
  • 15. 8. 2017 – pouť NPM
  • 4. 10 . 2017 – slavnost sv. Františka
  • Vánoce 2017 – služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons