Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

1. 3. – Rozjímání nad Prvním životopisem svatého Františka z Assisi podle Tomáše z Celana – I. kniha, I. – V. kapitola.

připravuje: Antonín Jaroslav

Více informací >

 

8. 2. – Formační setkání pro františkánské adepty. 

Od 1700 návštěva někoho ze (starších) sester/bratří – dle domluvy.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

15. 2. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

22. 2.V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích "Ignatios a Tertullián, vzdor slova" v rámci cyklu "Lidé, kteří změnili svět" v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.

Odjezd z Plzně auty v 1715 z konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na únor 2018

Nepřišel jsem povolávat spravedlivé, ale hříšníky. (Mk 2,17)
ÚK ELTHON KALESAI DIKAIÚS ALLA HAMARTÓLÚS

Ježíš toto řekl na hostině v domě Léviho, obklopen lidmi dobrými i hříšnými. Jako farizeové, tak i my býváme v pokušení rozdělovat své bližní na dobré a špatné, spravedlivé a hříšné. A samozřejmě víme, kam zařadit sami sebe. Nebuďme takoví. V každém člověku chtějme spatřit ten plamének dobra, skrytý v jeho duši. V době postní očišťujme svou duši od hříchu, ale i své oko od pohrdavého pohledu na druhé.

Dobrý Bože, soudce spravedlivý a milosrdný, v této době postní chceš, aby naše oči byly otevřené pro bolesti a strasti našich bližních, abychom v nich znovu spatřili děti Boží a litovali všeho, čím jsme se provinili proti lásce k bližnímu. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2018

Co je nového

 

Plánované akce

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons