Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

6.12. (změna)Setkání se nekoná (koná se setkání shromáždění MBS SFŘ).

3. 1. 2019 – Rozjímání nad Prvním životopisem svatého Františka z Assisi podle Tomáše z Celana – II. kniha, VI. – X. kapitola.

připravuje: František Luboš

Více informací >

 

13.12. (změna)Setkání se nekoná (koná se setkání Sdílíme se).

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

POZOR, ZMĚNA!!!

6. 12. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

13. 12. (změna) V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích „John a Filip – uvnitř i navenek“ v rámci cyklu "Lidé, kteří změnili svět" v Kulturním a komunitním centru v Přešticích.

Odjezd z Plzně auty v 1715 z konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na prosinec 2018

Já jsem alfa i ómega, první i poslední, začátek i konec. (Zj 22,13)
EGÓ TO ALFA KAI TO ÓMEGA, HO PRÓTOS KAI HO ESCHATOS, HÉ ARCHÉ KAI TO TELOS

Apokalypsa svatého Jana uzavírá kánon Písma svatého. V Janově mystickém vidění nám odkrývá obrazy dramat, kterým lidstvo bude podrobeno. Ale slova ze závěrečné části jsou slovy naděje, neboť v koloběhu času se vyjevují Boží úmysly. Na konci zazáří obraz nebeského Jeruzaléma jako vyvrcholení cesty lidstva. Končí rok a čekáme na další. Ať žijeme ve víře, že Pán je svrchovaným vládcem času, v jehož koloběhu se projevují věčné Boží úmysly.

Bože, chystáme se vstoupit do dalšího roku našeho života; dej nám, ať žijeme ve víře, že ty jsi svrchovaným pánem času, pánem začátku a konce lidských dějin i našich vlastních životů. Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2018

Co je nového

 

Plánované akce

 • Kalendář SFŘ v ČR 2018
 • 20. a 27. 12. 2018 – Služba u jesliček (NPM)
 • 22. – 23. 2. 2019 – Jarní formační seminář SFŘ v Praze 
 • 16. 3. 2019 – Postní duchovní obnova s br. Bartolomějem
 • 3. – 8. 3. 2019 – Seminář pro františkánskou rodinu s P. Eliasem Vellou „Vnitřní uzdravení“, Velehrad, Stojanov
 • 8. 5. 2019 – Oblastní pouť SFŘ Svatá Hora
 • 16. 5. 2019 – Slavnost sv. Jana Nepomuckého u redemptoristů
 • 1. 6. 2019 – Mariánská pouť Prahou (281. ročník); zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u Lorety v 1000 hod. (s účastí zástupců mezinárodní rady).
 • 20. 6. 2019 – Slavnost Těla a krve Páně
 • 2. 8. 2019 – Porciunkula
 • 8. 8. 2019 – Slavnost sv. Dominika
 • 15. 8. 2019 – Pouť NPM
 • 13. 7. 2019 – Svatba Libušky a Maria na Javorné
 • 1. 9. 2019 – Den modliteb za péči o stvoření (zapojení MBS)
 • 13. - 14. 9. 2019 – Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn
 • 4. 10. 2019 – Slavnost sv. Františka
 • 17. 11. 2019 – Světový den chudých
 • 19. a 26. 12. 2019 – Služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons