Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství bratří a sester Sekulárního františkánského řádu v Plzni při Františkánském klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Modlíme se

Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

 

Pomáháme

Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti.

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

7. 9. –  José Antonio MerinoFrantiškánská cesta pro dnešního člověka4. kapitola: Ochráncem přírody se člověk nerodí, ale stává: zachraňme přírodu.

připravuje: Antonín Jaroslav

Více informací >

 

14. 9.Ekumenický výstup na Chlum – k připomínce Světového dne modliteb za péči o stvoření (vyhlášený papežem Františkem na 1. září), společná Modlitba za naši Zemi a Modlitba křesťanů a celého stvoření (dle encykliky Laudato si').

Sraz v 1700 na konečné trolejbusu č. 16 (Plzeň – Doubravka; Zábělská); pak pěšky cca 4 km.

Více informací >

 

Setkáváme se

Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

 

Sdílíme se

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu!

21. 9. – Shromáždění MBS SFŘ v Plzni.

Rozjímání nad modlitbou sv. Františka: Vybídnutí ke chvále Boha.

Více informací >

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny.

28. 9.Setkání se nekoná (státní svátek).

Více informací >

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.

Modlitební úmysly SFŘ na srpen 2017

Modleme se, abychom neztratili lásku ke své vlasti a svému národu, abychom jako závazek víry přijímali povinnost péče o přírodu a o svou zemi, kterou jednou odkážeme budoucí generaci.

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi nám dal tak krásnou a bohatou zemi, na níž žijeme a za kterou odpovídáme, aby z její krásy žily i naše děti.

Modlitební úmysly SFŘ na rok 2017

Co je nového

 

Plánované akce

  • Kalendář SFŘ v ČR 2017
  • 2. 8. 2017 – Porciunkule
  • 8. 8. 2017 – slavnost sv. Dominika
  • 15. 8. 2017 – pouť NPM
  • 4. 10 . 2017 – slavnost sv. Františka
  • Vánoce 2017 – služba u jesliček (NPM)

 


Informace o obrázku v záhlaví:

Kostel sv. Františka z Assisi, Coyoacan, Federal District, Mexiko

Autor: Enrique López-Tamayo Biosca (http://www.flickr.com/photos/eltb/3350891698)

[CC BY 2.0] (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

via Wikimedia Commons