Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 5. Svatý Paschal Baylon OFM, vyznavač 1. Řádu

17. 5. 2012

Bratr Paschal se narodil roku 1540 v Arragonii v Torre Formose v rodině tak chudé, že nebylo ani pomyšlení posílat jej do školy. Otec se jmenoval Martin a matka Isabella. Údělem chlapce bylo od útlého věku pást ovce.

Měl lásku ke knihám, i když jim nerozuměl. Brával je s sebou na pastvu a prosil, aby ho ti, kdo šli kolem, učili číst. O jeho nadání svědčí, že tímto mimořádným způsobem se toto opravdu naučil.

Paschal mezi světci zaujímá zvláštní místo. V době, kdy mnozí odpadlí křesťané popřeli Kristovu skutečnou přítomnost v Eucharistii, je tento prostý bratr přímo unesen velikým tajemstvím víry, které svěřil náš Pán Ježíš Kristus Církvi při poslední večeři. Je to největší ctitel Eucharistie a největší adorátor mezi františkány. Miluje chrámy a klaní se před Svatostánkem. A k úctě Eucharistické se ruku v ruce pojí i něžná úcta k Panně Marii, jejíž obrázek si neuměle vydlabal na konci své pastýřské hole ozdobené křížem, aby tak mohl konat své modlitby i v blízkosti stáda.

Ucházel se o přijetí v klášteře bratří františkánů, ale nejprve neuspěl, protože ho nikdo neznal. Ale vytrval a našel si službu pastýře nedaleko, aby se mohl alespoň nadálku účastnit modliteb a klanět se Svátostnému Kristu.

Bratřím nemohlo uniknout jak upřímná je Paschalova zbožnost, a tak jako čtyřiadvacetiletý je konečně přijat do řádu. Byl svědomitý v zachovávání řehole, rád konal i nejobtížnější práce.

Měl schopnost snadno usmiřovat rozvaděné a k jeho charismatům patřila i kardiognose.

Jeho heslem bylo: "Člověče, měj srdce zaměřené k Bohu jako dítě, k bližnímu jako otec a matka, a sám sobě buď neúprosným soudcem!"

Umírá v klášteře ve Villa Realo 17. května 1592. Bylo mu 52 let. Když mu lékař řekl, že se už neuzdraví, řekl prý: "Nikdy jsem neslyšel radostnější zprávu."

Papež Pavel V. prohlásil bratra Paschala za blahoslaveného a Alexander VIII. za svatého. Lev XIII. ustanovil tohoto světce, jehož duchovní život byl cele zaměřen k Eucharistii jako ke slunečnímu zdroji veškerého náboženského života, za ochránce všech Eucharistických sdružení a Eucharistických kongresů.

 

 

 

 

Obrazek