Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. 7. Sv. Brigita Švédská, vdova 3. Řádu

23. 7. 2011

ObrazekSvatá Brigita se narodila roku 1303 ve šlechtické rodině ve Finstadě ve Švédsku. Po smrti matky ji vychovávala přísná a vážná teta. Z poslušnosti k otci se ve čtrnácti letech vdala za knížete Ulfa Gudmarssona. Měli osm dětí, které vychovávala a duchovně formovala. Zbožná horlivost vznešené švédské paní přispěla k posvěcení manžela a k vytvoření společnosti moudrých řeholníků a teologů, jejichž vliv oživil ve svaté Brigitě lásku k Písmu Svatému.

Na španělském dvoře, kde byla dvorní dámou královny Blanky z Namuru, svou přítomností přispěla k hlubšímu prožívání víry a k velkodušné lásce.

Když královna Blanka dospěla, Brigita se vrátila zpátky ke své rodině. Společně s manželem založili dům milosrdenství, kde živili nemocné a chudé stařenky a starce. Oba manželé se modlili církevní Hodinky a každý týden přijímali svaté Svátosti. Oba vstoupili do III. Řádu svatého Františka. 

Společně se svým manželem putovali do Santiaga de Compostella. Když se vraceli, Ulf v Arrasu těžce onemocněl; učinil slib, že uzdraví-li se, vstoupí do kláštera. Uzdravil se a vstoupil do cisterciáckého kláštera v Alvasteru ve Švédsku. Zemřel však brzy, kolem roku 1344.

Brigita ovdověla. Založila ve Vadsteně dva kláštery, ženský a mužský řád Nejsvětějšího Spasitele (Řád Spasitele světa). Úkolem obou klášterů bylo uctívat hořké utrpení Kristovo. Tento řád byl schválen papežem Urbanem V. roku 1370. Stejně jako svatá Kateřina Sienská se neostýchala veřejně kárat zlořády a nešetřila přitom ani vysoké hodnostáře. Brigita se vydala, ač byla již pokročilého věku, na pouť do Jeruzaléma. Jajími průvodci byli oba její synové, Birger a Karel a dcera Kateřina.

Nemocná Brigita se vrátila do Itále, do Říma, kde také zemřela dne 23. července 1373. Tělo svaté Brigity bylo převezeno do Švédska a uloženo v klášteře vadstenském.

Dne 7. října 1392 byla svatořečena papežem Bonifácem IX. a papež Jan Pavel II. ji v roce 1999 jmenoval spolupatronkou Evropy.

(Zdroj: Františkánski svätí na každý deň, Serafín 2006)

více: http://birgitta.vadstena.se/