Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 9. Svatý Elzear a blahoslavená Delfína, manželé, terciáři

26. 9. 2012

Svatý Elzear se narodil roku 1285 ve Francii jako hrabě z Ariana. Už od deseti let byl zasnouben s Delfínou, dcerou šlechtice Finhi z Glendeves. Po několika letech vstoupili do manželství. Oba manželé se domluvili, že budou spolu žít jako bratr a sestra. Majetek, kterým oba oplývali, rozdávali chudým s neobvyklou štědrostí, stále se věnovali modlitbě a dobrým skutkům. Oba manželé vstoupili do III. řádu svatého Františka.

Elzear nařídil svým podřízeným, úředníkům a služebníkům, aby se řídili zákonem Božím. Předepsal jim tato pravidla:
„Každý choď denně na mši svatou! Nikdo nesmí pod trestem propuštění ze služby zlořečit a rouhat se! Mužové a ženy, zpovídejte se každý týden! Každý ať začne den modlitbou. Večer pak ať se všichni shromáždí a ať rozmlouvají o Bohu a o věčném spasení. Zahálet nesmí nikdo! Hazardní hry jsou zakázány! Nečistota nebude trpěna. Zábava bezhříšná je každému dovolena; nechci, aby moji lidé žili jako poustevníci; přeji jim nevinné zábavy. Nikdo ať neruší pokoje v domě! Ať se všichni vystříhají pomluvy a podezřívání, závisti a nenávisti! Vznikne-li nějaká rozepře, ať se ve smírném duchu vyřeší do západu slunce. Žít s lidmi a netrpět, to je skoro nemožné, proto je třeba ducha smířlivosti.“

Byl-li někdo pro zločiny podle zákona odsouzen na smrt, navštěvoval ho Elzear v žaláři a snažil se pohnout ho k pokání. Když byly někomu v soudní při zabaveny statky, Elzear je potají vracel manželce a dětem provinilce. Tak si získal srdce lidu.

Neapolský král Robert ho žádal, aby byl vychovatelem jeho syna Karla. Král také vyslal Elzeara na pařížský královský dvůr s žádostí o ruku princezny Marie Valoiské.

Elzear umírá náhle po těžké krátké nemoci zaopatřen svatými svátostmi v Paříži 27. září 1323. Svatořečen byl papežem Urbanem V. dne 5. dubna 1369.

Delfína po Elzearově smrti zbožně prožila ještě třicet pět let jako vdova a zemřela 26. listopadu 1358. Blahořečena byla 24. července 1694 papežem Inocencem XII.

(Zdroj: Isidor Vondruška, Životopisy svatých, 1931)

Obrazek