Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 11. Svatý Leonard z Porto Mauricio

26. 11. 2012

Svatý Leonard se narodil 20. 12. 1676 v Porto Mauriciu. Studoval v Římě na universitě. Vzdělaného mladíka po studiích v jezuitském Collegio Romano nadchla nakonec skromnost a rigoróznost řeholníků od sv. Bonaventury a zvolil františkánský hábit. Vstoupil do Řádu sv. Františka a přijal jméno Leonard. Vysvěcen na kněze byl roku 1703. Z dráhy učitele filosofie ho odchýlila choroba – dostal těžkou tuberkulózu, ze které se zázrakem zotavil. Přestože kdysi toužil po misiích mezi pohany, slib, který složil v době nemoci, z něj učinil jednoho z nejhorlivějších misionářů Itálie. Za 44 let své apoštolské pouti vykonal 343 misií po celé Itálii. "Nikdy nic proti Bohu; Nikdy jinak než s Bohem; nikdy nic, co by nebylo pro Boha", bylo duchovní krédo sv. Leonarda z Porto Mauricio. Do dějin spirituality se zapsal také díky šíření pobožnosti Křížové cesty. Získal papežské povolení, aby se zastavení Kristových pašijí směla zavést i v jiných než františkánských kostelech, které dlouho měly toto privilegium. Sám se zasloužil o zřízení více než 570 křížových cest. Kromě pobožnosti Křížové cesty podporoval "věčné klanění Svátosti oltářní" a pobožnost k Srdci Páně. Zřídil bratrstvo na uctívání Srdce Páně.

Svatý Alfons Maria Liguori ho charakterizoval jako největšího misionáře tehdejšího století. Kázal po celé Itálii, ale nejčastěji v Toskánsku, kde se snažil přemoci jansenismus především vroucím srdcem a kázáními o Jménu Ježíš, o Panně Marii a o Křížové cestě. Na jedné ze svých misijních cest na Korsice se stalo, že bandité vyhodili své zbraně do vzduchu a volali: "Ať žije Leonard, pokoj a dobro!"

Zemřel dne 26. listopadu 1751 v Klášteře sv. Bonaventury a pohřben byl v kostele pod hlavním oltářem. Papež Benedikt XIV. tehdy řekl: "Ztratili jsme přítele na zemi, ale získali jsme svatého v nebi!"

Svatořečil ho Pius IX. dne 29. června 1867.

Obrazek