Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 8. Panna Maria Královna Andělů (Porciunkula)

2. 8. 2011

Serafínský Otec Svatý František se vždy zvlášť staral o kapličku, zasvěcenou Panně Marii Andělské, zvanou Porciunkula. Tady založil Řád Menších bratří, tady měl začátek II. Řád klarisek, tady přijal kajícníky III. Řádu, kteří k němu přicházeli ze všech stran. Tady dokončil svůj obdivuhodný život a pro tuto kapličku dostal svatý zakladatel od papeže Honoria III. slavnou indulgenciu, zvanou též odpustky z Assisi, které následně potvrdili papeži i v dalších kostelech Řádu. Pro tyto slavné vzpomínky Serafínský Řád s radostí oslavuje svátek Panny Marie Andělské.

Vyprávění o velké události - odpustcích z Assisi - nám potvrzuje, že jedné červencové noci roku 1216 byl svatý František v Porciunkule, ponořený v modlitbě za ubohé hříšníky. Náhle velké světlo ozářilo chudý kostelík a nad oltářem se zjevil Pán Ježíš a Panna Maria uprostřed andělských chórů. Ježíš mu řekl: "Františku, tolik jsi mě prosil za ubohé hříšníky, že jsem přišel k tobě. Nyní mne můžeš pro jejich spásu prosit o milost, kterou si nejvíce přeješ." Svatý František Mu se slzami odvětil: "Ach, Pane, jsem jen ubohý hříšník, a přece Tě prosím, abys všem, kdo sem přijdou s lítostí a vyzpovídají se v tomto kostelíku, udělil všeobecné odpuštění jejich vin." Ježíš se mile usmál a usmála se i Panna Maria. Potom se František obrátil na Pannu Marii a toto Jí řekl: "Ó nebeská Advokátko lidského rodu, prosím Tě, abych od Tvého Božího Syna dostal tuto velkou milost." Panna Maria pak hovořila se svým Synem a Ježíš mu odpověděl: "Bratře Františku, skutečně je to velká milost, o kterou mě prosíš, ale ty si zasloužíš ještě větší milosti a dostaneš je; proto přijímám tvou prosbu s podmínkou, abys šel k mému vikáři na zemi a prosil ho v mém jméně o tyto odpustky." Papež velmi rád vyhověl přáním Pána Ježíše a třikrát svatému Františkovi opakoval udělení odpustků. František ohlásil možnost získání plnomocných odpustků obrovskému zástupu, který se dne 2. srpna 1216 shromáždil v kostele Panny Marie Andělské a začal památnými slovy: "Chci vás všechny poslat do ráje!"

Svatý František často říkal svým bratřím: "Chraňte se, bratři, opustit toto místo. Když vás vyhodí jedněmi dveřmi, vraťte se druhými. Toto místo je skutečně svaté, obývané Bohem. Tady Pán rozmnožil náš malý počet a tady ozářil srdce svých chudých světlem své Božské Moudrosti."

(Zdroj: Františkánsi svätí na každý deň, Serafín 2006)