Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 7. Svatý Prokop, opat a Zemský patron Český

3. 7. 2012

Svatý Prokop se narodil kolem roku 985 v Chotouni u města Kouřimě z rodičů zemanských. Brzy si umínil vstoupit do stavu duchovního. Tehdy byli v Čechách kněží obřadu latinského i slovanského. Prokop se rozhodl pro kněžství dle způsobu slovanského. Vzdělával se na Vyšehradě v písemnictví slovanském, a prodlel i nějakou dobu ve slovanském klášteře v Uhrách. V Uhrách se udržovaly Bohoslužebné řády, zavedené svatým Cyrilem a Metodějem. Byl tam i velký počet slovanských klášterů dle řádu svatého Basila (Basilia). Po letech se vrátil do své vlasti. Na kněze byl vysvěcen asi na Moravě. A bylo tehdy zvykem, že mnichové horliví a osvědčení obdrželi povolení poustevničit o samotě. Prokop nalezl příhodný útulek v lesích sázavských, na strmé skále nad Sázavou, na okraji jeskyně, do níž jen trhlinou vnikalo světlo, zřídil si chýši a začal mýtit les a obdělávat půdu. Kolem roku 1030 se setkal s knížetem Oldřichem, který zde byl na lovu. Kníže Oldřich poznal vynikající vlastnosti zbožného a horlivého Prokopa, a zvolil si ho za rádce a zpovědníka. Prokop s bolestí pozoroval zánik Bohoslužby slovanské v Čechách. Proto chtěl založit klášter, kde by se konala liturgie slovanská a kde by se vychovávalo slovanské kněžstvo a řeholníci. Kníže Oldřich schválil jeho plány a slíbil mu podporu. Prokop shromáždil kolem sebe jiné slovanské kněze a založil kolem roku 1032 v údolí řeky Sázavy památný klášter a stal se jeho opatem. Řeholí byla pravidla svatého Bazila, doplněná o některé části řehole svatého Benedikta, přizpůsobené českým poměrům. V klášteře se pěstovalo umění, zpěv, malířství, sochařství, stavitelství. Prokop byl muž neobyčejný, hrdina odříkavého života, výtečný vůdce duší na cestě k dokonalosti křesťanské. Neušel pokušení zlého ducha, ale odpíral nástrahám ke hříchu srdnatě, ustálil se a utvrdil v pokoře a sebezapírání. Z pokory se po dlouhá léta zdráhal přijmout titul opata. Ačkoli žil sebezapíravě, byl vždy veselé tváře a plný dobrotivosti ke všem lidem. Zemřel roku 1053.

Svatý Prokop byl první český světec, který byl prohlášen za svatého v roce 1204 na základě církevního šetření v Římě.

Sláva kláštera sázavského netrvala ani sto let. Roku 1096 král Břetislav vyhnal opata Božetěcha a jeho svárlivé nepokojné mnichy z kláštera a uvedl do něho latinské benediktiny z Břevnova.

(Zdroj: Isidor Vondruška, Životopisy svatých, Vladislav Kuncíř, Praha 1932)

Obrazek
Modlitba ke svatému Prokopovi

PANE JEŽÍŠI KRISTE,
KTERÝ JSI ZA MOJE
HŘÍCHY PROLIL SVOU
KREV, NA MOCNOU
PŘÍMLUVU SVATÉHO
PROKOPA OSVOBOĎ
MĚ OD ..................
(jmenuj konkrétní závislost)
AMEN, AMEN, AMEN!

(Modlitbu několikrát opakuj s vírou)