Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý Didak OFM, řeholník 1. řádu

15. 11. 2012

Svatý Didak se narodil asi v roce 1400 v San Nicolas de Puertó v Andalusii ve Španělsku.

V touze po samotě a pokání jako velmi mladý žil několik let jako poustevník. Při modlitbě a kontemplaci pracoval v zahradě, pletl košíky a pomáhal při domácích pracích. Všechno, co za to dostal, rozdával chudým.

Protože toužil po dokonalosti, rozhodl se vstoupit do Řádu menších bratří. Odešel do kláštera v Arizal nedaleko Cordoby, kde složil i řeholní sliby a stal se řeholním bratrem.

Vroucně si přál být misionářem. V roce 1441 byl vyslán na Kanárské ostrovy, kde horlivě a upřímně pracoval osm let a stal se kvardiánem v klášteře ve Fuerteventura.

V roce 1449 se vrátil do Španělska. V roce 1450 odešel do Říma, kde se zúčastnil oslav kanonizace svatého Bernardina Sienského. Během jeho pobytu v Aracoeli vypukla morová epidemie, která zachvátila celý Řím. Didak obětavě ošetřoval nemocné a dokázal zajistit pro všechny dostatek potravin. Mnohé uzdravil tak, že se jich dotkl prsty namočenými v oleji před obrazem Nejsvětější Panny.

Když se vrátil do Španělska, žil v několika klášterech. Zemřel 12. 11. 1463 v Alcale blízko Madridu.

Za svatého byl prohlášen papežem Sixtem V. dne 2. 7. 1588.

Obrazek