Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na prezentaci knihy

15. 11. 2009
 
COLLEGIUM EUROPAEUM
Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení
FF UK & FLÚ AV ČR
&
Provincie bratří františkánů
si Vás dovolují pozvat na prezentaci knihy

Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III.  

Obrazek

PETR R. BENEŠ, PETR HLAVÁČEK, CTIRAD V. POSPÍŠIL ET AL 

FRANTIŠKÁNSTVÍ V KONTAKTECH S JINÝM A CIZÍM

v úterý 24. listopadu 2009 v 16 hod.  

v refektáři kláštera Panny Marie Sněžné v Praze, Jungmannovo nám. 18(vchodem zprostřed Františkánské zahrady)

 

Z obálky: První publikací nové ediční řady Europaeana Pragensia je kniha „Františkánství v kontaktech s jiným a cizím“, která vychází díky velkorysé podpoře České františkánské provincie. Označena je jako Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III., neboť Collegium Europaeum převzalo odbornou a redakční záštitu nad starším edičním projektem Historia Franciscana, mapujícím fenomén františkánství v náboženských a kulturních dějinách českých zemí a Evropy. Ke spolupráci na knize byli pozváni autoři a autorky, zabývající se českými františkány a jejich aktivitami, přesahujícími geografické, kulturní a náboženské hranice Evropy a západního křesťanstva. Kniha „Františkánství v kontaktech s jiným a cizím“ vychází u příležitosti 800. výročí založení Řádu Menších bratří. Vědecká reflexe pestrých a mnohovrstevnatých dějin františkánství je stálou inspirací ke kritickému přemýšlení o aktuálních problémech současnosti i výzvách budoucnosti a jejich historickém kontextu.