Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlíme se

Motto: Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

Čtvrtek se svatým Antonínem

sv.-antonin.jpg

Prosba za ochranu

Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, ;
splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.
Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.
Vypros nám čistotu srdce, pokojnou mysl,lásku k chudobě
a úplnou odevzdanost do vůle Boží.
Svatý Antoníne, oroduj za Svatého Otce, za biskupy,kněze a jáhny
a za všechny věřící.
Vypros nám, abychom žili sjednoceni ve víře a lásce
a pracovali společně k větší cti a chvále Boží.
Amen.

 

Prosba za pokojnou mysl

Věrný služebníku Boží, svatý Antoníne, Tobě dal Bůh milost, že na Tvou přímluvu nacházejí ztracené věci ti, kteří Tě prosí o pomoc. Vypros mně, hříšnému člověku, abych znovu nalezl a zachoval pokoj své mysli. Přimlouvej se za mě, abych dobře rozeznával, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co mylné. Vzdaluj ode mne všechen nepokoj srdce, nejistotu a úzkosti svědomí a vše, co zatemňuje mou mysl a vzdaluje mě od Boha. Vypros mi, svatý Antoníne, abych sloužil Bohu nerozděleným srdcem, v radosti a pokoji se zbožnou myslí a čistým svědomím. Pro Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a kraluje ve slávě svého Otce, v jednotě Ducha svatého, Bůh po všechny věky věků.
Amen.


 

Setkání se koná ve Františkánské ulici zpravidla 1. čtvrtek v měsíci.

Garant: František Karel

Program:

  • 1700 – 1900: kaple a farní sál – společná přímluvná modlitba, formace nad společnou četbou, sdílení

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny


< Předchozí setkání

Nyní čteme: Tomáš z Celana – První život a podivuhodné činy svatého Františka z Assisi, První životopis (1229) - I. kniha, Křesťanská akademie, Řím, 1982

Text je k dispozici na webových stránkách františkánského řádu.

1.3.2018

I. – V. kapitola: I. Františkův život ve světě. - II. Jak se Bůh dotkl jeho srdce nemocí a nočním zjevením. - III. Jak duchovně – ne ještě zjevně předělán – mluvil o nalezeném pokladu a nevěstě, v podobenstvích. - IV. Jak František všecko prodal a pohrdal majetkem. - V. Jak Františka otec hledal a spoutal. (str. 102 – 108)

připravuje: Antonín Jaroslav

5.4.2018

VI. – X. kapitola: VI. Jak ho matka osvobodila a jak se před biskupem v Assisi svlékl. - VII. Jak upadl do rukou loupežníků, jak byl hozen do sněhu a jak sloužil malomocným. - VIII. Jak František znovuvystavěl kostelík sv. Damiána; a o životě řeholnic, které tam dlely. - IX. Jak František po změně oděvu opravil kostel Panny Marie v Porciunkule, jak slyšel evangelium, všechno opustil a jak zvolil hábit, který Bratří nosí. - X. Zvěstování evangelia, hlásání míru a obrácení prvních šesti bratří. (str. 108 – 113)

připravuje: Anežka Jana

3.5.2018

XI. – XV. kapitola: XI. O prorockém duchu a napomenutích svatého Františka. - XII. Jak své bratry rozesílal do světa po dvou a jak se v krátké době zase sešli. - XIII. Jak psal František první řeholi, když měl jedenáct bratří, a jak ji pan papež Inocenc potvrdil; vidění o stromě. - XIV. Františkův návrat z města Říma do Spoletského údolí a jeho prodlévání na cestě. - XV. Pověst svatého Františka a obrácení mnohých k Bohu; jak dostal řád jméno „Menší bratři“ a jak vzdělával blažený František ty, kdo vstupovali do řádu. (str. 113 – 121)

připravuje: František Luboš

7.6.2018

XVI. – XX. kapitola: XVI. Jeho pobyt u Rivotorto a zachovávání chudoby. - XVII. Jak učil blažený František své bratry modlit; poslušnost a čistota bratří. - XVIII. Ohnivý vůz a znalost, kterou měl blažený František o nepřítomných bratřích. - XIX. Péče, s níž bděl nad svými bratry, jeho pohrdání sebou a opravdová láska. - XX. Touha po mučednictví, která ho hnala nejprve do Španělska a pak do Sýrie. Jak skrze něho Bůh zachránil z nebezpečí lodníky rozmnožením potravin. (str. 121 – 128)

připravuje: Ludvika Dagmar

červenec 2018 nekoná se
srpen 2018 nekoná se
6.9.2018

XXI. – XXV. kapitola: XXI. Kázání ptáčkům a poslušnost tvorům. - XXII. Jeho kázáni u Ascoli a jak předměty, jichž se dotkl, uzdravovaly nemocné i v jeho nepřítomnosti. - XXIII. Jak uzdravil v Toscanelle ochrnulého a v Narnii stiženého dnou. - XXIV. Jak vrátil slepé ženě světlo očí a jak v Gubbiu uzdravil ochrnulou ženu. - XXV. Jak osvobodil bratra od padoucnice nebo od zlého ducha a jak v San Gemini uzdravil posedlou. (str. 128 – 134)

připravuje: František Karel

4.10.2018 nekoná se (slavnost sv. Františka)
1.11.2018

XXV. – XXX. kapitola: XXVI. Jak světec také v Città di Castello vyhnal ďábla. - XXVII. Čistota a vytrvalost jeho ducha a jeho kázání před panem papežem Honoriem. Jak se světec a jeho bratři svěřili panu Hugovi, biskupu z Ostie. - XXVIII. Duch lásky a jeho vřelý soucit s chudými a co učinil s ovečkou a jehňátkem. - XXIX. Láska, kterou všechny tvory kvůli Stvořiteli miloval a popis jeho vnitřního i vnějšího člověka. - XXX. Slavnost jesliček, kterou František na Narození Páně konal. (str. 134 – 142)

připravuje: Františka Pavla

6.12.2018 nekoná se (koná se setkání se mší svatou – začátek v 1600 v kostele NPM)