Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlíme se

Motto: Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

Čtvrtek se svatým Antonínem

sv.-antonin.jpg

Prosba za ochranu

Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, ;
splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.
Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.
Vypros nám čistotu srdce, pokojnou mysl,lásku k chudobě
a úplnou odevzdanost do vůle Boží.
Svatý Antoníne, oroduj za Svatého Otce, za biskupy,kněze a jáhny
a za všechny věřící.
Vypros nám, abychom žili sjednoceni ve víře a lásce
a pracovali společně k větší cti a chvále Boží.
Amen.

 

Prosba za pokojnou mysl

Věrný služebníku Boží, svatý Antoníne, Tobě dal Bůh milost, že na Tvou přímluvu nacházejí ztracené věci ti, kteří Tě prosí o pomoc. Vypros mně, hříšnému člověku, abych znovu nalezl a zachoval pokoj své mysli. Přimlouvej se za mě, abych dobře rozeznával, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co mylné. Vzdaluj ode mne všechen nepokoj srdce, nejistotu a úzkosti svědomí a vše, co zatemňuje mou mysl a vzdaluje mě od Boha. Vypros mi, svatý Antoníne, abych sloužil Bohu nerozděleným srdcem, v radosti a pokoji se zbožnou myslí a čistým svědomím. Pro Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a kraluje ve slávě svého Otce, v jednotě Ducha svatého, Bůh po všechny věky věků.
Amen.


 

Setkání se koná ve Františkánské ulici zpravidla 1. čtvrtek v měsíci.

Garant: Anežka Jana, František Karel

Program:

  • 1600 – 1700: farní sál – formační příprava nových bratří a sester (Anežka Jana Pachnerová)
  • 1700 – 1900: kaple a farní sál – společná přímluvná modlitba, formace nad společnou četbou, sdílení

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny


< Předchozí setkání

Nyní čteme: José Antonio Merino – Františkánská cesta pro dnešního člověka, Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2001

6.4.2017

1. kapitola: Jak přebývat v tomto světě

připravuje: Anežka Jana

4.5.2017

2. kapitola: Pouze radostný Bůh činí člověka opravdu šťastným

připravuje: František Karel

1.6.2017

3. kapitola: Jestliže jsme bratry, budujme obec pokoje

připravuje: Františka Pavla

červenec 2017 nekoná se
srpen 2017 nekoná se
7.9.2017

4. kapitola: Ochráncem přírody se člověk nerodí, ale stává: zachraňme přírodu

připravuje: Antonín Jaroslav

5.10.2017 nekoná se (4. 10. – slavnost sv. Františka)
2.11.2017 Pozor, změna! Setkání se koná v Meditační zahradě, kde od od 1600 proběhne mše za zesnulé pracovníky a klienty Charity Plzeň.
7.12.2017 nekoná se (koná se setkání se mší svatou – začátek v 1600 v kostele NPM)
4.1.2018

5. kapitola: Svoboda a originalita: revoluce každodenního života.

připravuje: František Luboš

1.2.2018

6. kapitola: Budoucnost patří těm, kdo mají odvahu doufat

připravuje: Ludvíka Dáša