Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkáváme se

Motto: Setkání s živým Ježíšem při adoraci, Eucharistii i v našich bratrech a sestrách.

Čtvrtek se svatým Františkem

sv.-frantisek.jpg

Modlitba svatého Františka z Assisi

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.
Kde je nenávist, dej mi zasévat lásku,
kde je křivda, odpuštění,
kde je pochybnost, víru,
kde je zoufalství, naději,
kde je tma, světlo,
kde je smutek, radost.
Božský Mistře,
popřej mi spíše těšit, než být těšen,
spíše chápat, než být chápát,
více milovat, než být milován;
neboť dáváním dostáváme,
odpouštěním se nám odpouští,
umíráním se rodíme pro věčný život.

 

K svatému Františku

Milý Otče Františku,
ty jsi svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory, uč nás, abychom, z toho, co máme, pomáhali všem, kdo potřebují. Ty ses stal živým obrazem Krista, pros Boha, ať v nás rozmnoží dar své svaté milosti, abychom se i my stávali Kristu podobnými a mohli se radovat ze spojení s tebou.
Amen.


 

Setkání se koná ve Františkánské ulici zpravidla 3. čtvrtek v měsíci.

Garant: Antonín Jaroslav

Program:

  • 1530 – 1600: farní sál – příprava agapé (zpravidla oslavenci v daném měsíci)
  • 1600 – 1630: kostel Nanebevzetí Panny Marie – adorace
  • 1630 – 1700: kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá
  • 1700 – 1900: farní sál – setkání společenství (nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé...)

 


< Předchozí setkání

18.1.2018  
15.2.2018  
15.3.2018  
19.4.2018  
24.5.2018  
21.6.2018  
červenec 2018 nekoná se
srpen 2018 nekoná se
20.9.2018 přesunuto na 13. 9. (20. 9. se koná setkání Sdílíme se se společnou účastí na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích)
18.10.2018 přesunuto na 25. 10. (20. 9. se koná setkání Sdílíme se se společnou účastí na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích);
15.11.2018  
6.12.2018
změna
 
20.12.2018 nekoná se (koná se 6. 12.)
17.1.2019  
21.2.2019  
21.3.2019  
11.4.2019
změna
18. 4. – Zelený čtvrtek
16.5.2019  
13.6.2019
změna
20. 6. – Slavnost těla a krve Páně
červenec 2019 nekoná se
srpen 2019 nekoná se
19.9.2019  
17.10.2019  
21.11.2019  
12.12.2019
změna