Jdi na obsah Jdi na menu
 


Terciářské listy - červen 2017

26. 6. 2017

Klikněte zde a čtěte!

Obsah:

Na prvních dvou stránkách nalezneme fotografie z letošní stavnosti Těla a krve Páně spolu s povídáním.

Modlitební úmysly SFŘ na červen - srpen 2017 nalezneme na stránce 2, a na téže stránce a stránce následující minianketku na téma Co pro mě představuje Sekulární františkánský řád?

Na stránkách 2 – 3 je povídání o besedě s Janou Růžkovou o její nepálské pouti spolu s fotografiemi z této cesty.

S františkánskou cestou bratra Oldy Rosůlka, renesančního člověka a nadšeného ochránce přírody, a jeho krásnou básní se seznámíme na stránkách 4 – 6.

O putování žen na Svatou horu vypráví sestra Anežka Jana Pachnerová na stránce 7.

Zamyšlení nad 3. kapitolou: Jestliže jsme bratry, budujeme obec pokoje (José Antonio Merino OFM: Františkánská cesta pro dnešního člověka, vydala Matice cyrilometodějská, s. r. o., Olomouc 2001, str. 36 – 48) – stránky 8 – 10.

Něco pro zasmání nalezneme na stránkách 10 – 11.

Kalendář akcí na červen a září 2017 – stránka 11.

Oslavy v květnu až srpnu 2017 (stránky 11 – 12):
Profese: Václav Pavel Polívka a Anežka Jitka Polívková (10. 6. 1984); Consolata Marie Lhotová (24. 6. 2003); Františka Marie Kryslová (23. 7. 1977) 40 let; Anežka Jana Pachnerová (15. 9. 2011); Františka Římská Pavla Ženíšková a František Karel Ženíšek (17. 9. 1985)
Narozeniny: Ludmila Anna Srbová (9. 6. 1941); František Luboš Kolafa (13. 6. 1954); Antonie Libuše Schödlbauerová (13. 6. 1980); Ludvíka Dagmar Spíralová (17. 6. 1975); Antonie Libuše Světlíková (2. 7. 1925); František Karel Ženíšek (2. 7. 1946); František Václav Pták (9. 7. 1928); Prokop Oldřich Rosůlek (12. 7. 1941); P. Bonaventura Ondřej Čapek (16. 7. 1980); Františka Věra Lodrová (23. 7. 1929); Ludvík Milan Kučera (9. 8. 1946); Benigna Jiřina Křížková (21. 8. 1925); Antonín Jaroslav Šedivý (22. 8. 1961); Blanka Ludmila Škodová (12. 9. 1932) 85 let; Veronika Helena Osmani (14. 9. 1982) 35 let

sad A na závěr jedna smutná zpráva.